Zjišťování příčin neplodnosti žen

Zjišťování příčin neplodnosti žen bývá složité. Často je způsobené kombinací více vlivů, které působí souběžně. Vyžaduje značnou trpělivost léčené ženy i lékaře. Gynekologovi je v prvé řadě třeba předložit pravidelně vedený menstruační kalendář. V něm žena zaznamenává průběh menstruačních cyklů, četnost pohlavních styků a velmi důležité měření bazální teploty. U zdravé ženy při ovulaci vajíčka teplota kolem čtrnáctého dne od počátku předchozí menstruace totiž mírně stoupne.

Gynekolog se podrobně vyptá na všechny prodělané nemoci s důrazem na ty, které jsou nejčetnější příčinou nemožnosti otěhotnění. Vrozené a získané nemoci včetně psychických vlivů, poruch v přijímání potravy, jsou častou příčinou ženské neplodnosti. Ty spadají více do kompetence obvodních lékařů a specialistů. Celkové vyšetření provedené obvodním lékařem nedílně doplňuje gynekologické sledování pacientky ve všech případech.

Gynekolog zajistí také laboratorní vyšetření krve a moči. Močové a především krevní testy pomohou vyhodnotit koncentraci hormonů, zdali nedochází k nedostavení se ovulace z tohoto důvodu. Jsou-li hodnoty abnormální, může jít o příčinu v hypofýze, až např. nádoru na podvěsku mozkovém. V tom případě se provádí rentgen hlavy, CT vyšetření apod. Krevní testy vypovídají i k příčinám spočívajícím v jiných nemocech, které brání v početí, např. i k hladině chemických látek organismu cizorodých, pocházejících ze zevních vlivů.

Vnitřní gynekologické vyšetření je prováděno vždy a rovněž může odhalit příčiny poruchy ovulace. Často stačí pro spuštění dočasné neplodnosti neléčené vleklé záněty, zvláště tehdy, pokud jsou podceňovány jejich nepřehlédnutelné příznaky a žena na pravidelná gynekologická vyšetření nedochází. Většina gynekologických pracovišť je vybavená ultrazvukem nebo je vnitřní gynekologické vyšetření prováděno prostřednictvím zavedení kamery poševním otvorem. Těmito postupy se odhalí anomálie na děloze, ukážou se cysty na vaječnících, neprůchodnost vejcovodů. Pokud není dosaženo výsledků těmito metodami, je nutné podstoupit vyšetření chirurgické. To se provádí laparoskopicky pod narkózou. Všechny pánevní orgány jsou vidět naprosto jasně. Laparoskopie patří k nejpodrobnějším vyšetřením dělohy, vejcovodů a vaječníků. Ucpání vejcovodů, které vyloženě brání oplodnění vajíček, se zjišťuje také testem tzv. insuflace. Při něm je vháněn vagínou do vejcovodů plyn a poslechem břišní dutiny se zjišťuje, zda jsou zablokované. Pokud ano, tak se vháněný plyn do břišní dutiny nedostane. Jiným testem se stejným efektem je vhánění kontrastní látky, tzv. hysterosalpingogram.

Jiným výchozím testem plodnosti je gynekologické vyšetření načasované na dobu ovulace ženy. Asi tři hodiny před vyšetřením je třeba mít pohlavní styk. Po něm se žena nesmí omývat ani vyplachovat. Poté lékař odebere vzorek hlenu z děložního hrdla. Tím se prokáže, zda se k němu spermie dostaly a jestli se pohybují. Pokud ne, ukazuje na přítomnost protilátek v hlenu na spermie partnera. Do vyšetření je nutné partnera zahrnout a vyšetřit jeho sperma, je-li jeho tvorba dostatečná a spermie jsou životaschopné. Tento postup umožní vyloučit jako příčinu neplodnosti páru muže.

Nejpodstatnější je pro ženu a možnost jejího početí závěrečný výsledek provedených vyšetření. Některé poruchy způsobují absolutní, neodstranitelnou sterilitu, zatímco jiné mohou být léčeny a vyléčeny.