Ženská neplodnost

Podmínkou schopnosti páru počít dítě je akt oplodnění, který je možný pouze za předpokladu, že jsou partneři způsobilí reprodukce, tedy plodní. Plodnost závisí na mnoha faktorech. K oplodnění dochází v období ovulace ženy v jednom ze dvou jejích vejcovodů, podle toho, který vaječník je právě aktivní. Neplodnost tedy znamená neschopnost reprodukce, u ženy neschopnost otěhotnět. Statisticky je v padesáti procentech na straně ženy, v třiceti pěti procentech na straně muže, částečně jsou důvody neplodnosti párů neznámé a neprokazatelné. Sníženou plodnost má deset procent párů. Hlavním ukazatelem neplodnosti ženy je nepřítomnost ovulace, tudíž i vynechávání či absence menstruace.

Ženská neplodnostřadu příčin. Některé mohou být léčeny a vyléčeny, jiné způsobují neodstranitelnou neplodnost, tj. absolutní sterilitu. Zpravidla se jedná o spolupůsobení více vlivů. Často mívá i psychické pozadí. Dočasnou neplodnost může způsobit vysazení antikoncepce. Menopauza vede k trvalé neplodnosti. Zjišťování příčin neplodnosti žen bývá složité. Vyžaduje značnou trpělivost léčené ženy i lékaře. Některé poruchy mohou být léčeny a vyléčeny, zatímco jiné způsobují absolutní, neodstranitelnou sterilitu. Odstranění příčiny ženské neplodnosti znamená vyřešit absenci ovulace zralých vajíček z vaječníků, vytvořit podmínky pro spojení vajíčka s mužskou spermií a jeho zahnízdění v děloze.

Léčba ženské neplodnosti tedy spočívá především v nápravě ovulace zralých zdravých vajíček a tím i úpravy menstruačních cyklů. Používají se léky zvyšující plodnost, většinou hormonální povahy. Poruchy zapříčiněné anatomickými překážkami se odstraňují chirurgicky. Zánětlivá onemocnění v pánevní dutině se léčí antibiotiky. Léčba pohlavních onemocnění spadá do kompetence pracovišť specializovaných na pohlavní choroby. Při protilátkách ženy na spermie partnera a při vrozených chorobách bránících početí nezbývá, než podstoupit umělé oplodnění. V ostatních případech je třeba prodělat léčbu řízenou specialisty. Jestliže veškerá léčba selhává, má partnerský pár v záloze možnost podstoupit umělé oplodnění spočívající v laparoskopickém odsátí zralých vajíček a v jejich oplodnění při laboratorních podmínkách spermiemi partnera, případně od anonymního dárce.

S prevencí ženské neplodnosti je třeba začít v dětství. Návyky péče o zdraví, hygienu, chování při menstruačních cyklech nejsou složité a jsou nejvhodnější metodou přípravy na roli budoucí rodičky zdravých dětí a dobré matky.

Někdy se sahá ke sterilizaci, tj. neplodnosti cíleně, uměle. K takovému rozhodnutí vždy vedou závažné důvody (zdravotní stav ženy, event. jí počatého dítěte, ohrožení života apod.). Sterilizace je tudíž forma trvalé krajní antikoncepce.

Děti a péče o ně jsou přirozeným pojítkem mezi manželi. Neplodnost má pro partnerský pár významné nepříjemné psychologické a sociologické důsledky. U ovulujících žen, pokud byly vyčerpány možnosti otěhotnění, je k dispozici eventualita naplnit potřebu mateřství prostřednictvím tzv. náhradní matky. Často nezbývá, než suplovat tuto nenaplněnou potřebu ženy spojenou s péčí a výchovou dětí v páru jako celku, adopcí. Neboť jen pár vychovávající děti má status rodiny v původním významu.