Léčba neplodnosti žen

Odstraňování příčin ženské neplodnosti se ubírá dvěma hlavními směry. Jedním je aktivní přístup ženy samé. Ten lze využít tehdy, pokud neschopnost početí spočívá v příčinách jí ovlivnitelných, tedy páru jako celku. Pak početí načasujeme na období ovulace a partner se připraví dočasnou několikadenní sexuální abstinencí k produkci dostatečného množství životaschopných spermií.

Léčba ženské neplodnosti lékařem spočívá především v úpravě nepravidelné ovulace zralých vajíček a tím i menstruačních cyklů. Používají se léky zvyšující plodnost, většinou hormonální. Je-li neplodnost způsobená poruchou sníženého vylučování pohlavních hormonů podvěskem mozkovým, hypofýzou, povzbudí se, aby vylučovala estrogen a vaječníky mohly produkovat vajíčka. Pokud léčba selže, stimulují se hormonálními injekcemi přímo vaječníky. Poruchy ovulace zapříčiněné anatomickými překážkami v pánevní oblasti se odstraňují chirurgicky, poté jsou doléčovány nejčastěji opět s podporou hormonálních léků. Hormonální léčba je individuální a neznamená volit jedinou metodu. Při užití hormonů je vyšší riziko vícečetného těhotenství. Specifickou metodou je infuze hormonální pumpou. Pod kůži na paži se zavede cévka, tím se nepřetržitě uvolňuje malé množství hormonu a toto nahradí přirozené uvolňování hormonů z mozku, ke kterému dochází u ovulujících žen. Tak se povzbuzuje jen jeden vaječník a tím se sníží riziko vícečetného těhotenství.

Zánětlivá onemocnění orgánů v pánevní dutině se léčí antibiotiky. Po poradě s lékařem je vhodné využít jako podpůrné léčby vedoucí k úplnému doléčení fytoterapie. U zánětlivých onemocnění, a také u nemocí pohlavních, je třeba souběžně léčit oba partnery, případně všechny ostatní, s nimiž nemocní přišli do styku.

Onemocnění pohlavními nemocemi je velmi závažnou překážkou otěhotnění. Je nutné značné pečlivosti, aby žena mohla otěhotnět a porodit zdravé dítě. V těchto případech je nutné se svěřit pracovišti specializovanému na pohlavní choroby. Léčba je problematická, nemoc většinou organismus poškodí, některá taková onemocnění jsou dokonce smrtelná a šance na otěhotnění a porod zdravého dítěte minimální. Nejvhodnější léčbou pohlavních chorob je jejich prevence.

Pokud má žena protilátky na spermie partnera, nezbývá, než podstoupit umělé oplodnění.

Pokud ustane menstruace v důsledku mentální anorexie nebo bulimie, je třeba prodělat komplikovanou léčbu specialisty. Pro vrozené choroby bránící početí nebývá jiným řešením, než umělé oplodnění, za podmínky, že jiné důvody nebrání dítě donosit a porodit.

Neplodnost s psychickým pozadím spadá do psychoterapeutické praxe. Žena se upne na nemožnost oplodnění, aniž by u ní byl zdravotní problém, až svým vnitřním postojem početí zabrání. Pokud se odstraní bloky v jejím podvědomí, pak dojde velice snadno k úspěšnému početí, aniž by musel do jejího organismu zasahovat gynekolog.

Pokud jsou příčinou neplodnosti chemické látky v krvi nebo expozice radiací, je léčba těžkým oříškem. Pak nezbývá, než využít alternativních medicínských postupů, jakými je fytoterapie, homeopatie, akupunktura a jiné a tak vyléčit krev.