Průběh oplodnění

Podmínkou schopnosti počít dítě je oplodnění, jehož úspěch je ovlivněn v prvé řadě plodností. Pokud jsou oba partneři zdraví, dochází k oplodnění ženy v období její ovulace při nechráněném pohlavním styku, kdy po ejakulaci spermatu do poševního otvoru ženy pronikne mužská pohlavní buňka spermie do ženské pohlavní buňky vajíčka (ovum).

K ovulaci, tj. k uvolnění zralého vajíčka z vaječníku do vejcovodu dochází pravidelně jednou za měsíc v polovině menstruačního cyklu, tj. obvykle asi 14. den po začátku předchozí menstruace. Vajíčko se zachytí ve vejcovodu a svalovými kontrakcemi je dopravováno do dělohy. Ovulace bývá občas provázená mírnou bolestí a je řízená hormony hypofýzy. Dobu ovulace se značnou přesností určuje metoda pravidelného měření bazální teploty ve vagíně.

Žena se rodí s několika miliony vajíček, která se vyvíjí ve vaječnících. Z nich dozraje a při ovulacích se uvolní jen několik set. Ostatní zanikají. Dlouhá přítomnost vajíček v organismu ženy zvyšuje riziko jejich poškození, na rozdíl od spermií muže, které neustále vznikají v milionových množstvích. Tím stoupá u matek vyššího věku riziko narození dětí s vrozenými vadami. Vajíčko, stejně jako spermie, obsahuje polovinu dědičné informace, tj. poloviční počet chromozómů. Patří k největším buňkám lidského těla. Vzácněji se mohou uvolnit vajíčka dvě i více, a pokud jsou oplodněna, rodí se dvojvaječná dvojčata.

Mužská pohlavní buňka vzniká ve varlatech. Její vývoj trvá asi 10 týdnů. Zralá spermie má hlavičku s jádrem a dlouhý bičík, který jí umožňuje pohyb. Zralé spermie čekají v nadvarleti, odkud jsou při ejakulaci ve spermatu vypuzeny spolu s produkty prostaty a semenných váčků. V ejakulátu je 50 – 100 miliónů spermií v 1 mililitru.

Během pohlavního styku se do pochvy dostávají miliony spermií. V období ovulace je hlen v děložním hrdle hustší a sperma může do vagíny pohodlně vplout. Ke splynutí dochází v jednom ze dvou vejcovodů ženy, podle toho, který vaječník je při ovulaci právě aktivní. Do vejcovodu putuje pouze asi 2000 spermií, pouze jediná se přichytí na povrchu vajíčka a pronikne jeho vnějším obalem. Jen nejsilnější, nejrychlejší a nejzdravější se pomocí bičíku k vajíčku dostane, ostatní po cestě slábnou a zanikají.

Vajíčko může žít až 36 hodin, spermie přibližně 24 hodin. K oplodnění tudíž dochází asi do 24 hodin po ovulaci, přičemž ale si mužská spermie zachovává v ženském ústrojí schopnost přežívat a proniknout do vajíčka ještě dva dny po ejakulaci. Jedná se tedy o velmi jemný mechanismus, kdy vhodné načasování pohlavního aktu zvyšuje možnost početí. Plodnost závisí na mnoha faktorech, ale nejdůležitější je si uvědomit, že plodné období se omezuje na rozmezí 3 dnů v měsíci. Proto je dobré mít pro vytvoření nejvhodnějších podmínek k zajištění oplodnění pohlavní styk v den ovulace. Početí nezávisí na četnosti pohlavních styků. S množstvím ejakulace klesá množství a aktivita spermií. Je vhodné se zdržet několik dní před ovulací pohlavního styku, tím se vyprodukuje vyšší množství čilých spermií.