Kdy se jedná o ženskou neplodnost

Neplodnost znamená neschopnost reprodukce, u ženy neschopnost otěhotnět a dát tak život dítěti. Udává se, že neplodnost je statisticky na straně ženy v padesáti procentech, v třiceti pěti procentech je na straně muže a částečně jsou důvody neplodnosti párů neznámé, respektive medicínskou cestou neprokazatelné. Neplodnost zasahuje pár jako celek. Sníženou plodnost má asi deset procent párů. Neschopnost oplodnění se vážně zvažuje tehdy, kdy při pravidelném nechráněném styku páru trvajícím déle než dva roky není dosaženo oplodnění ženy. Tyto údaje se však mírně liší, protože jsou také závislé na individuálním okolnostech sexuálního života týkajícího se toho kterého konkrétního páru a dalších, včetně geografických.

Hlavním ukazatelem neplodnosti ženy je nepřítomnost ovulace. Pokud u ženy nedojde k ovulaci vajíčka, nedostaví se ani menstruace. Vynechávání ovulace tedy způsobuje nepravidelnou menstruaci. Je třeba brát v úvahu, kdy se jedná o pouhou ojedinělou nepravidelnost v ovulačních cyklech, nebo jejich dlouhodobé vynechání až úplnou absenci. Pokud dojde k vynechání pouze občas, nebo žena vykazuje absenci ovulace v období, kdy teprve dospívá, není zpravidla důvod k většímu znepokojování. Přesto je třeba nepodceňovat ani tyto okolnosti, aby mohla mít v budoucnu zdravé děti. Pokud je vynechávání menstruace četnější, je významně nepravidelná, nebo k ní dochází v kratších časových údobích, než po 28 dnech, krvácení je abnormálně slabé či naopak neúměrně silné, případně je navíc spojené např. s hubnutím a dalšími příznaky, a to v období, kdy už je žena zralá, je třeba se včas obrátit na lékaře, aby posoudil celkový stav ženy a případně tyto anomálie léčil. Dočasné vynechávání menstruace způsobuje také vysazení antikoncepce. Mohou ji způsobit i psychické stavy. Zejména pokud se objevují menstruační problémy v období dospívání, je třeba se svěřit do rukou lékaře, tím žena předejde případným potížím s otěhotněním. Čili neplodnost ženy vždy posoudí gynekolog, který zhodnotí její příčiny a možnou léčbu.

Je velmi důležité, aby si žena vedla menstruační kalendář a zapisovala do něj vedle průběhu menstruace také četnost sexuálních styků. Pokud si navíc pravidelně měří a zapisuje do menstruačního kalendáře bazální teplotu, velmi tím usnadní lékaři odhalení příčiny neplodnosti a volbu pro ni ideální léčby.

Pro určení, zda se jedná u páru o neplodnost ženy, je většinou potřebné rovněž vyšetření muže. V některých případech se stává, že žena má v hlenu v hrdle dělohy protilátky na spermie partnera, které spermie vnímají jako cizí tělíska, odrazí je a k oplodnění nedojde.

Plodnost ženy začíná klesat kolem dvaceti pěti let, po čtyřicátém pátém roce je ovulačních cyklů jen polovina, s nástupem klimakteria, přechodu u žen, kdy menstruace postupně odeznívá úplně, dochází k trvalé neplodnosti. U některých žen nastupuje klimakterium již kolem třiceti pěti let.